Bakterie żyjące w wysokich temperaturach - Hipertermofile

Hipertermofile

Ekstremalny termofil, którego optimum wzrostu występuje w środowiskach o temperaturze przekraczającej 80 stopni Celsjusza. Większość hipertermofili należy do Archea, i jest ścisłymi beztlenowcami. Mikroorganizmy te występują na przykład w okolicach podmorskich kominów hydrotermalnych. Pyrolobus fumarii potrafi się rozmnażać przy temperaturze 113 °C, a optymalną dla niego temperaturą jest 105 °C. Poniżej 90 °C przestaje rosnąć. Dotychczasowym rekordzistą pod względem temperatury wzrostu jest jednokomórkowy mikroorganizm określony nazwą szczep 121.
Parametr środowiska Grupa Warunki wzrostu Występowanie Przykład mikroorganizmu
Temperatura Hipertermofile >80°C Gorące źródła,
podwodne wyloty hydrotermalne,
obszary wulkaniczne ,
samozagrzewająca się biomasa organiczna
Pyrolobus fumarii (Tmax=113°C),
Thermus aquaticus,
Thermus flavus,
Bacillus stearothermophilus,
Pyrococcus furiosus,
Lactobacillus delbrueckii ssp. delbrueckii,
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus,
Sterptococcus thermophilus
Definicja Hipertermofili
Tabela - Hipertermofile